Drukuj

Światowy Dzień Zwierząt

Święto (World Animal Day) zwierząt obchodzone jest corocznie 4 października, w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu - patrona zwierząt i ekologii.

Światowy Dzień Zwierząt

Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na poglądy, narodowość, stan majątkowy i każdy, kto prosi o pomoc, wróg czy przyjaciel powinien być wysłuchany i przyjęty.

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week) trwający do 10 października.

Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, nie rzecz, i ma swoje prawa. Obchody celebrują organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt,organizacje pożytku publicznego (non-profit) a także wegetarianie. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt TOZ zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi

http://www.worldanimalday.co.uk/wp-content/uploads/World%20Animal%20Day%20Sml.png

Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie bibliograficzne literatury na temat zwierząt, poruszającej m.in. takie zagadnienia jak: behawioryzm, animaloterapia, scenariusze zajęć o zwierzętach i edukację ekologiczną. Zachęcamy do lektury!

Zwierzęta - wybór literatury

1. Alfabet świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / [aut.] Barbara Bartoszewska [et al.]. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005. ISBN 83-88839-57-8.
Propozycje 21 zajęć grupowych w świetlicy szkolnej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dot. one: kryteriów oceny dzieł plastycznych, zasad zabawy w grupie, zachowania zdrowia zimą, pojęcia egzotyki, odpowiedniego zachowania i ubioru, prostych instrumentów perkusyjnych niemelodycznych, grupowej realizacji projektu, kształtowania umiejętności praktycznych na przykładzie szycia, kształtowania wrażliwości emocjonalnej na przykładzie stosunku do zwierząt, działania na rzecz otoczenia, działania twórczego, prawidłowego reagowania w trudnych sytuacjach, recytacji poezji, samodzielnie budowanych modeli, turnieju rycerskiego, opakowania upominków, lasu, zawodów i innych.
Sygnatura: 22289

2. Psychologia moje hobby / Julia Berryman [oraz] David Hargreaves, Kevin Howells, Elizabeth M. Ockleford ; przekł. Ewa Zaremba-Popławska. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. ISBN 83-89120-02-X.
Wprowadzenie w ciekawy i przystępny sposób w tajniki psychologii. Przybliżenie takich tematów, jak: język ciała, osobowość, emocje, rozwój, problemy psychologiczne, procesy uczenia się, testy psychologiczne, co znaczy być człowiekiem wśród zwierząt oraz jakie są różnice płciowe i rodzajowe między ludźmi. Na podstawie przykładów z życia omówienie podejścia współczesnej psychologii do zachowań i emocji człowieka. Przedstawienie dwudziestu jeden ćwiczeń zachęcających do dalszych poszukiwań. Wyjaśnienie specjalistycznych pojęć zamieszczonych w słowniczku na końcu książki.
Sygnatura: 18403

3. Przedszkolaki robią zwierzaki / Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2010. ISBN 978-83-62015-26-9.
Sygnatura: 26472

4. Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / oprac. Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. Wyd. 5. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. ISBN 978-83-7587-528-7.
Autorki prezentują wykorzystanie na lekcji metody Freineta oraz technik twórczego myślenia. Strukturę zajęć opracowały w oparciu o koncepcję "Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy KLANZA". Podczas tworzenia scenariuszy oraz prowadzenia zajęć kierowały się 10 dyrektywami postępowania nauczyciela z dziećmi według Torrenca. Tytuły niektórych zajęć: choinka; podróż św. Mikołaja; zwierzęta; uczucia, które znamy; przygoda motylka; umiemy nazywać uczucia; niezapomniana wyprawa; wiatr oraz cykl w świecie figur geometrycznych.

Sygnatura: 19495

5. Fizjologia zwierząt : adaptacja do środowiska / Knut Schmidt-Nielsen ; tł. Michał Caputa. Wyd. 3 zm. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Sygnatura: 24695

6. Mowa zwierząt / Hubert i Mable Frings ; z ang. przeł. Włodzimierz Serafiński. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

Sygnatura: 5967

7. Zachowanie celowe u zwierząt i ludzi / Edward Tolman ; [przetł. z ang. Józef Radzicki]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

Sygnatura: 18269

8. O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt / Karol Darwin ; przekł. Zofii Majlert i Krystyny Zaćwilichowskiej pod red. R. J. Wojtusiaka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1959.

Sygnatura: 2089

9. Fauna i flora Doliny Tyśmienicy : album przyrodniczy / Marek Jeżowski ; [tł. Tomasz Panasiak i Julia Sabharwal]. Czemierniki : Czemiernickie Towarzystwo Regionalne, 2009.

Sygnatura: 26006

10. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz.
WYDANO Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Sygnatura: 21576

11. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. ISBN 978-83-7308-733-0.
Rys historyczny na temat wykorzystania zwierząt w psychoterapii (od starożytności do czasów współczesnych). Autorka omawia ćwiczenia i zabawy z psem, których celem jest m.in. wspomaganie rozwoju u dziecka apercepcji, orientacji przestrzennej, mowy, samodzielności, sprawności ruchowej, koordynacji ruchowo-wzrokowej, umiejętności liczenia, umiejętności syntezy i analizy, umiejętności klasyfikacji i przewidywania (myślenia przyczynowo-skutkowego).
Sygnatura: 24213

12. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Sygnatura: 25517

13. Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin ; [tł. z ang. Marta Klimek-Lewandowska i Dominika Lewandowska]. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja Synapsis, 2006. ISBN 83-88839-0.
Autorka książki jest osobą autystyczną, która przedstawia swoje przeżycia i emocje, a poprzez to, uczy czytelnika zrozumieć osoby dotknięte tym zaburzeniem rozwojowym. Omawia diagnozowanie autyzmu, problemy sensoryczne (dotyk, słuch, wzrok, zapach i smak), emocje, rozwój talentu, kontakt ze zwierzętami, leki oraz nowe metody terapeutyczne.
Sygnatura: 22700

14. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. Poznań : "Media Rodzina", cop. 2003. ISBN 978-83-7278-099-7.
Wstęp poświęcono profilaktyce i terapii lęku dzieci przez bajki. Zamieszczono teksty 11 bajek przeznaczonych do czytania przez rodziców lub terapeutów dzieciom w wieku 4-9 lat. Bajki te dot. trudnych emocjonalnie sytuacji: pojawienie się młodszego rodzeństwa, lęk przed porzuceniem spowodowany rozwodem rodziców, lęk przed bólem u dentysty, śmierć ukochanego zwierzątka, adopcja, strach przed duchami, trudności szkolne i odrzucenie przez grupę rówieśniczą, lęk wywołany niewłaściwym zachowaniem, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna.
Sygnatura: 23018

15. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. ISBN 978-83-226-1710-6.
Zbiór artykułów dotyczący dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci mniej sprawnych, niepełnosprawnych oraz wybitnych i uzdolnionych). Autorzy zwracają uwagę na rolę rodziców i nauczycieli w zaspokajaniu potrzeb dzieci. Praca zawiera: charakterystykę ucznia zdolnego, funkcjonowanie ucznia zdolnego w szkole, nauczyciel a dziecko niepełnosprawne, wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem ADHD, wykorzystanie zwierząt w terapii z dziećmi niepełnosprawnymi.
Sygnatura: 24748

16. Kolonie i obozy : zdrowe, radosne, bezpieczne / Henryk Nawara, Agata Cooper ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2007. ISBN 978-83-89156-69-3.
Poradnik omawia zagadnienia dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji zajęć w placówce wypoczynku (struktura organizacyjna, kadra pedagogiczna, rada pedagogiczna, personel medyczny, dokumentacja medyczna, rozkład dnia) oraz praktycznych rad związanych z życiem uczestników wypoczynku. Autorzy przedstawiają różne zajęcia rekreacyjno-sportowe i zajęcia kulturalno-rozrywkowe (integracyjne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne). Praca zawiera scenariusze imprez kulturalno-rozrywkowych: zwierzyniec, księżycowy czat, mowa rodzinna niechaj będzie prosta, bruneci kontra blondyni, bajkowy tor przeszkód, dotykanie gwiazd, leśna rodzinka. Ostatnia część książki dotyczy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Sygnatura: 24098

17. Psychologia porównawcza / red. nauk. Wojciech Pisula ; przeł. [z ang.] Maciej Michalski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Academica", 2006. ISBN 978-83-01-14687-0.
W zbiorze zamieszczono teksty przybliżające m.i. podejście poznawczo-behawioralne w studiach nad zachowaniem zwierząt. Zaprezentowano poznawcze i komunikacyjne zdolności papugi szarej, konwergencję złożonych zdolności poznawczych u waleni i naczelnych oraz strategie poznawcze i reprezentacje relacji społecznych u małp. Końcową część pracy poświęcono zabawie ssaków, dociekliwości zwierząt oraz ewolucji umysłu. Zbiór może zainteresować filozofów, psychologów, pedagogów, biologów, lekarzy weterynarii i studentów tych dyscyplin.
Sygnatura: 21750

18. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. Kraków : "Impuls", 2004. ISBN 83-7308-359-6.
Książka omawia wybrane metody stosowane w terapii pedagogicznej oraz zawiera materiał metodyczny wzbogacający warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Przedstawia metody Ruchu Rozwijającego, muzykoterapii, treningu relaksacyjnego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką poprzez kontakt ze zwierzętami. Zawiera scenariusze zajęć opracowane z myślą o pracy z dziećmi mającymi zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami artykulacyjnymi, orientacji przestrzennej, lateralizacji i koordynacji ruchowej oraz pomoce do scenariuszy i propozycje ich wykorzystania.
Sygnatura: 20953

19. Edukacja ekologiczna dla dla nauczycieli i studentów / Ligia Tuszyńska. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006.
Sygnatura: 22111